Bookmark and Share
ČAKALNA DOBA NA DAN  31.01.2019


AMBULANTNA DEJAVNOST:

Helena GERBEC dr. med., spec. oftalmolog
 • Stopnja nujnosti NUJNO: v 24 urah, kadar je delovni čas ambulante
 • Stopnja nujnosti ZELO HITRO: znotraj 14 dni od izdaje napotnice in odvisno od razpoložljivih prostih terminov (MAJ 2019)
 • Stopnja nujnosti HITRO: DECEMBER 2019,  odvisno od razpoložljivih prostih terminov
 • Stopnja nujnosti REDNO: NOVEMBER 2020


OPERATIVNA DEJAVNOST:

Helena GERBEC dr. med., spec. oftalmolog
 • Operacija sive mrene (katarakte), stopnja nujnosti ZELO HITRO: po dogovoru, glede na indikacije
 • Operacija sive mrene (katarakte), stopnja nujnosti HITRO: 14.05.2019, odvisno od razpoložljivih prostih terminov
 • Operacija sive mrene (katarakte), stopnja nujnosti REDNO: 24.05.2019
OPOMBA: termin operacije se določi po opravljenem pregledu pri izbranem operaterju
 • Pregled pred operacijo,  stopnja nujnosti HITRO: 10.07.2019
 • Pregled pred operacijo, stopnja nujnosti REDNO: 16.01.2020


Mojca HUDOVERNIK dr. med., spec. oftalmolog

 • Operacija sive mrene (katarakte), stopnja nujnosti ZELO HITRO: po dogovoru, glede na indikacije
 • Operacija sive mrene (katarakte), stopnja nujnosti HITRO:  01.04.2019, odvisno od razpoložljivih prostih terminov
 • Operacija sive mrene (katarakte), stopnja nujnosti REDNO: 08.04.2019
OPOMBA: termin operacije se določi po opravljenem pregledu pri izbranem operaterju
 • Pregled pred operacijo, stopnja nujnosti HITRO: 04.04.2019
 • Pregled pred operacijo, stopnja nujnosti REDNO: 18.04.2019


Simon TRPIN dr. med., spec. oftalmolog
 • Operacija sive mrene (katarakte), stopnja nujnosti ZELO HITRO: po dogovoru, glede na indikacije
 • Operacija sive mrene (katarakte), stopnja nujnosti HITRO: 24.05.2019, odvisno od razpoložljivih prostih terminov
 • Operacija sive mrene (katarakte), stopnja nujnosti REDNO: 16.06.2019

OPOMBA: termin operacije se določi po opravljenem pregledu pri izbranem operaterju

 • Pregled pred operacijo, stopnja nujnosti HITRO: 19.03.2019
 • Pregled pred operacijo, stopnja nujnosti REDNO: 01.10.2019Navedeni  termini predstavljajo datum za prvi pregled pri specialistu oftalmologu. Čakalna doba za kontrolni pregledi ni enaka navedenemu datumu in se dnevno spreminja. Bolnike za kontroli pregled najprej uvrstimo v čakalni seznam, potem pa jih glede na stopnjo nujnosti prerazporedimo na proste termine, ki so namenjeni kontrolnim pregledom.

Odgovorna oseba za vodenje čakalnega seznama je Simona LASBAHER, zdr. tehnik.
Telefon 02/ 252 66 43; e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Napotnico s stopnjo nujnosti:
 

NUJNO, je potrebno predložiti izvajalcu zdravstvene dejavnost najpozneje naslednji dan,
ZELO HITRO, je potrebno predložiti izvajalcu zdravstvene dejavnost v petih (5) dneh
HITRO, je potrebno predložiti izvajalcu zdravstvene dejavnost v 14 dneh od njene izdaje,
REDNO, je potrebno predložiti izvajalcu zdravstvene dejavnost v 14 dneh od njene izdaje.

Zdravstvena dejavnost, na področju specialistične zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti okulistike z operativo, se izvaja na podlagi ODLOČBE ŠTEVILKA 0142-96/2010/12, izdane s strani Ministrstva za zdravstvo Republike Slovenije dne 12. 2.2014. Odločba je bila podeljene za nedoločen čas.

Nosilci zdravstvene dejavnosti so:
- Helena GERBEC dr. med., spec. oftalmologije,
- Mojca HUDOVERNIK dr. med., spec. oftalmologije, 
- Simon TRPIN dr. med., spec. oftalmologije.

Zdravstvena dejavnost v mreži javne zdravstvene službe se izvaja po urniku in samoplačniško po dogovoru izven tega urnika.

 

Ali se želite naročiti na pregled?
© 2014 Oftamed d.o.o. Vse pravice pridržane | Izdelava spletnih strani Multimedija.net