Zastopnik pacientovih pravic

Obveščamo vas, da na širšem območju NIJZ, OE Maribor (poleg Maribora tudi območje Ptuja, Ormoža, Lenarta in Slov. Bistrice) deluje zastopnica pacientovih pravic gospa Vlasta Cafnik in gospa Adela Postružnik.

Pravno podlago in okvire za njeno delovanje predstavlja Zakon o pacientovih pravicah – ZPacP (Uradni list RS, št. 15/2008). Več informacij je na voljo tudi na spletnih straneh Ministrstva za zdravje RS.

Po določilih 58. člena ZPacP mora vsak izvajalec zdravstvenih storitev imeti na vidnem mestu v čakalnici na primarni ravni in v specialistični ambulantni dejavnosti oziroma ob vhodu na oddelek ali običajnem oglasnem mestu bolnišnice objavljeno:

– osebno ime pristojne osebe, njeno telefonsko številko in delovno mesto, kjer se prva zahteva lahko vloži ustno,
– podatke o načinu vložitve prve zahteve in času sprejema prve zahteve pri izvajalcu zdravstvenih storitev in
– naslednje podatke najbližjih zastopnikov pacientovih pravic, za Mariborsko območje:

Vlasta CAFNIK, Zastopnica pacientovih pravic Maribor

Sedež: Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Maribor, Ljubljanska ulica 4/II, 2000 Maribor

Uradne ure:

torek od 14.00 do 18.00
sreda od 8.00 do 12.00
četrtek od 8.00 do 12.00

telefon: 02 / 333 12 64
mobitel: 051 217 424
e-pošta: vlasta.cafnik@nijz.si

Adela Postružnik, Zastopnica pacientovih pravic Maribor

Sedež: Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Maribor, Ljubljanska ulica 4/II, 2000 Maribor

Uradne ure:

ponedeljek od 11.00 do 18.00
sreda od 9.00 do 14.00

telefon: 02 / 333 12 63
mobitel: 030 464 204
e-pošta: adela.postruznik@nijz.si

Naročanje pacientov za zastopnici je ob ponedeljkih in petkih med 08.00 in 12.00 uro na mobilni telefon: 041 681 304 pri kontaktni osebi na NIJZ, OE Maribor ga. Nini Pavletič, e-pošta: zpp-mb@nijz.si

Preberite več v priloženem dokumentu: Zastopnik bolnikovih pravic (PDF)

Postopek z zahtevo za obravnavo kršitve pacientovih pravic

Kadar boste neposredno med zdravstveno oskrbo izrazili nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca oz. zdravstvenega sodelavca, Zakon o pacientovih pravicah predvideva takojšnjo odpravo nesporazuma z dodatnimi pojasnili ali ukrepi. To pomeni, da se v primeru kakršnih koli nesporazumov med zdravljenjem najprej obrnete na zdravstvenega delavca, ki vas je obravnaval, se skušate z njim pogovoriti in najti rešitev.

Če sporazuma ne morete doseči oz. s pojasnili niste zadovoljni, vas ta zdravstveni delavec seznani s pravico in postopkom vložitve zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic.

V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS št. 15/2008), je za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic (prva zahteva) imenovana pristojna oseba:

Helena GERBEC dr. med., spec. oftalmolog

Delovno mesto: direktor, zdravnik specialist
Oftamed d.o.o., Ulica Moše Pijade 21/b, 2000 Maribor
Telefon: 02/ 252 66 43
E pošta: info@oftamed.si
Uradne ure: sreda 13:00 – 14:00

Pristojna oseba z znaji s področja oftalmologije:

Ljuba NEUDAUER dr. med., spec. oftalmolog

Delovno mesto: direktor, zdravnik specialist
Panonska ulica 5, 2250 Ptuj
Telefon: 02/748 16 91
E pošta: ocesna.neudauer@siol.net
Uradne ure: četrtek 12:00 – 12:30 in petek 12:00-12:30

Rok za vložitev prve zahteve

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev lahko pacient vloži najpozneje v 15 dneh od domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev pri nudenju zdravstvene oskrbe lahko pacient vloži najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.
Če je pacient za kršitev izvedeli kasneje oz. so se posledice kršitve pokazale kasneje lahko prvo zahtevo vloži tudi po preteku rokov, vendar najkasneje v treh mesecih.

Preberite več v priloženem dokumentu: Postopek za obravnavo kršitve pacientovih pravic