Aktualno

OBVESTILO!

Zaradi prenove bo ambulanta zaprta do 06.02.2023!

V NUJNIH PRIMERIH NAS NADOMEŠČA:

  1. MOJCA HUDOVERNIK dr. med., spec. oftalmologije, OČESNI CENTER HUDOVERNIK, Pohorska 21, Maribor
  2. ANDREJ VERK dr. med., spec. oftalmolog OKULISTIKA VERK, LJUBLJANSKA CESTA 80, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

HELENA GERBEC dr. med., spec. oftalmologije, NE DELA DO 06.02.2023

MOJCA HUDOVERNIK dr. med., spec. oftalmologije, NE DELA DO 09.02.2023

SIMON TRPIN dr. med., spec. oftalmologije, NE DELA DO 14.02.2023

HVALA ZA RAZUMEVANJE!

 

 

Čakalne dobe in prve proste termine pri posameznih izvajalcih zdravstvenih storitev lahko preverite na tej povezavi: https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Uradni list RS, 3/2018 z dne 12.1.2018

102. Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, stran 522.
Na podlagi petega odstavka 14.b člena, enajstega odstavka 15. člena, tretjega odstavka 15.a člena, drugega in šestega odstavka 15.b člena ter drugega odstavka 15.č člena Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17) ministrica za zdravje izdaja

P R A V I L N I K
o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah