Čakalne dobe in naročanje

ČAKALNE DOBE na dan 22.09.2023


1. ČAKALNA DOBA – AMBULANTNA DEJAVNOST – Helena GERBEC dr. med., spec. oftalmolog

 • Stopnja nujnosti NUJNO: v 24 urah, kadar je delovni čas ambulante
 • Stopnja nujnosti ZELO HITRO: 401 dni (oktober 2024)
 • Stopnja nujnosti HITRO: 789 dni (november 2025)
 • Stopnja nujnosti REDNO: 730 dni (september 2025)

Navedeni  termini predstavljajo datum za prvi pregled pri specialistu oftalmologu. Čakalna doba za kontrolni pregledi ni enaka navedenemu datumu in se dnevno spreminja. Bolnike za kontroli pregled najprej uvrstimo v čakalni seznam, potem pa jih glede na stopnjo nujnosti prerazporedimo na termine, ki so namenjeni kontrolnim pregledom.

2. ČAKALNA DOBA – OPERATIVNA DEJAVNOST – Helena GERBEC dr. med., spec. oftalmolog

 • Operacija sive mrene (katarakte) st. nujnosti ZELO HITRO: 106 dni (november 2023)
 • Operacija sive mrene (katarakte) st. nujnosti HITRO: 277 dni (junij 2024)
 • Operacija sive mrene (katarakte) st. nujnosti REDNO: 292 dni (julij 2024)

OPOMBA: termin operacije se določi po opravljenem pregledu pri izbranem operaterju

3. ČAKALNA DOBA – OPERATIVNA DEJAVNOST – Mojca HUDOVERNIK dr. med., spec. oftalmolog

 • Operacija sive mrene (katarakte) st. nujnosti HITRO: 154 dni (februar 2024)
 • Operacija sive mrene (katarakte) st. nujnosti REDNO: 203 dni (april 2024)

OPOMBA: termin operacije se določi po opravljenem pregledu pri izbranem operaterju

4. ČAKALNA DOBA – OPERATIVNA DEJAVNOST – Simon TRPIN dr. med., spec. oftalmolog

 • Operacija sive mrene (katarakte) st. nujnosti HITRO: 237 dni (maj 2024)
 • Operacija sive mrene (katarakte) st. nujnosti REDNO: 284 dni (julij 2024)

OPOMBA: termin operacije se določi po opravljenem pregledu pri izbranem operaterju

Več informacij o čakalnih dobah najdete na tej povezavi: https://cakalnedobe.ezdrav.si/

5. STORITVE PREKO NAPOTNICE: stopnjo nujnosti določi napotni zdravnik

 • NUJNO – s stopnjo nujnosti nujno, se določi, kadar gre za nujno medicinsko pomoč, nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene storitve, ki jih je treba izvesti takoj,  24 ur od predložitve napotne listine;
 • ZELO HITRO –  s stopnjo nujnosti zelo hitro, se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo prej kot v 14 dneh, napotno listino pa je potrebno predložiti izvajalcu zdravstvene dejavnost v petih (5) dneh;
 • HITRO –  s stopnjo nujnosti hitro, se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo v roku treh mesecev  (napotno listino je potrebno predložiti izvajalcu zdravstvene dejavnost v 14 dneh od njene izdaje),
 • REDNO –  s  stopnjo nujnosti redno,  se določi, kadar je zdravstveno stanje pacienta tako resno, da zahteva obravnavo v roku šestih mesecev (napotno listino je potrebno predložiti izvajalcu zdravstvene dejavnost v 14 dneh od njene
 • Pregledi za očala in kontaktne leče
 • Operacije sive mrene


Najdaljše dopustne čakalne dobe ne veljajo za kontrolne preglede.

6. NAROČITE SE LAHKO:

 • osebno z napotnico izbranega zdravnika v času uradnih ur ambulante,
 • po elektronski pošti:  info@oftamed.si
 • po telefonu (02) 252 66 43 v sredo in četrtek od 9:00 do 14:00, v petek od 9:00 do 10:30 (v kolikor ni hitre odzivnost, vas  prosimo za razumevanje, saj v tem času hkrati poteka delo s naročenimi pacienti v ambulanti)
 • pisno po pošti na naslov: Oftamed d.o.o., Ulica Moše Pijada 21b, 2000 Maribor
 • ali izpolnite Obrazec za naročanje na pregled na naši spletni strani

Odgovorna oseba za čakalni seznam je:
ga. Simona Lasbaher, zdr. tehnik.
Oftamed d.o.o.
Ulica Moše Pijada 21b, 2000 Maribor
telefon: (02) 252 66 43
elektronska pošta:  info@oftamed.si

Oftamed d.o.o., Ul. Moše Pijada 21b, Maribor, ima dovoljenje Ministrstva za zdravje (št. 0142-96/2010/8; izdano 08.01.2013 in Uskladitveno dovoljenje št. 0142-1367/2018/5; izdano 08.06.2020) za opravljanje specialistične zunajbolnišnične zdravstvene dejavnost oftalmologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti.

Nosilci zdravstvene dejavnosti so:

 • Helena GERBEC dr. med., spec. oftalmologije, 
 • Mojca HUDOVERNIK dr. med., spec. oftalmologije
 • Simon TRPIN dr. med., spec. oftalmologije

Zdravstvena dejavnost v mreži javne zdravstvene službe se izvaja po urniku.

 

Naročite se

Za vse preiskave in preglede se je potrebno predhodno naročiti